Opublikowano Dodaj komentarz

And/ or / but -> Spójniki bez tajemnic

Spójniki and or but pojawiają się u mnie w klasie 4. Wiadomo, można podać suche fakty:

+ and +  I like juice and spaghetti.

– but +    I like pizza but I don’t like broccoli.

– or –       I don’t like spinach or brussel sprout.

Można też wydrukować, zalaminować i rozdać moje plansze. Są to plansze na użycie czasownika can/ have got oraz like. Dzieci na Wasze polecenie układają ogromną ilość zdań (np. 10:)) z poszczególnymi czasownikami i słowami według swoich upodobań lub zdolności, następnie czytają zdania lub my je sprawdzamy szybko im w zeszycie, ale można też skorzystać z 3 innych pomysłów.

Pomysł nr 1

Można poprosić dzieci aby napisały te zdania na osobnej kartce nie podpisując się i po napisaniu zdań nauczyciel zbiera kartki i czyta na głos zdania a klasa musi zgadnąć kto jest autorem:)

Pomysł nr 2

Można też podzielić tworzenie zdań na dwa. Czyli taki wężyk. Pierwsza osoba mówi: I like apples but…. I druga osoba musi dokończyć np. I don’t like peaches.

Pomysł nr 3

True or false. Uczniowie piszą zdania I have got a scooter but I haven’t got a bike. I dzieci w klasie muszą zgadnąć czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.

Materiały znajdziecie tutaj🙂

Miłej zabawy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *